Bài viết về chủ đề "chiếm hữu tài sản trái pháp luật"

CHIẾM HỮU TÀI SẢN TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chiếm hữu tài sản trái pháp luật
Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi chiếm hữu trái pháp luật nhưng ngay tình

Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi chiếm hữu trái pháp luật nhưng ngay tình

Hỏi: Chào cô chú trong công ty luật Minh Gia. Cháu gần đây mua thẻ voucher của công ty A (dùng để nạp tiền vào thẻ visa). Do lỗi hệ thống nên hóa đơn hiển thị sai tiền, mỗi voucher 500.000 cháu chỉ mua với giá 59.900. Cháu đã mua một số thẻ và rút ra được 30 triệu. Giờ công ty A đòi cháu bồi thường 45 triệu, họ tính cả số tiền họ đã thu về. Cháu ko đủ khả năng bồi hoàn. Cô chú cho cháu hỏi cháu đã phạm tôi gì, chịu trách nhiêm ra sao. Bên công ty A có chịu trách nhiệm phần nào không?

Chi tiết >>