Bài viết về chủ đề "chia tài sản trong thời kì hôn nhân"

CHIA TÀI SẢN TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia tài sản trong thời kì hôn nhân
Chia tài sản, quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng khi ly hôn.

Chia tài sản, quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng khi ly hôn.

Xin chào các luật sư, tôi có vấn đề về ly hôn cần hỏi ý kiến tư vấn của các luật sư mong nhận được sự giúp đỡ. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Lợi tức phát sinh trong thời kì hôn nhân là tài sản chung hay riêng

Lợi tức phát sinh trong thời kì hôn nhân là tài sản chung hay riêng

Câu hỏi: Chào luật sư cho tôi hỏi: Trong thời gian kết hôn, tôi có góp vốn cổ đông để làm cổ đông cho 1 công ty, số tiền này hoàn toàn do tôi vay mượn và tự chịu trách nhiệm trả, trên giấy tờ góp vốn cổ đông chỉ có tên tôi. Vậy xin cho hỏi, phần cổ đông và lợi tức phát sinh từ phần vốn này thuộc tài sản riêng của tôi hay thuộc tài sản chung của cả hai vợ chồng à?

Chi tiết >>