Bài viết về chủ đề "chia tài sản chung theo phần"

CHIA TÀI SẢN CHUNG THEO PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia tài sản chung theo phần
Giải quyết về chia tài sản chung khi góp vốn kinh doanh

Giải quyết về chia tài sản chung khi góp vốn kinh doanh

Nhờ luật sư tư vấn về trường hợp Chia tài sản chung khi góp vốn kinh doanh như sau: Chú ruột em có hùng vốn làm ăn với 1 người cháu bên vợ mở quán nhậu. Mỗi người là 45 triệu tổng vốn là 90 triệu. Trong lúc hoạt động thì có sinh ra 1 số nợ xấu là tiền do lấy thức ăn, nước uống về bán nhưng ế ẩm khoảng 40 triệu nên người cháu bên vợ đó thấy nản nên đòi rút vốn ra làm chuyện khác.

Chi tiết >>