Bài viết về chủ đề "chia tách"

CHIA TÁCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia tách
Trợ cấp thôi việc khi công ty chia tách

Trợ cấp thôi việc khi công ty chia tách

Cty tên là A , lấy thương hiệu là B. Sau 1 thời gian, giám đốc tách thương hiệu B thành 1 cty riêng và hợp đồng lao động của tôi phải chuyển từ cty A sang kí cho cty B.

Chi tiết >>

Trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc của ngưởi sử dụng lao động

Trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc của ngưởi sử dụng lao động

Khi cổ phần chi nhánh A và B thì toàn bộ số lao động làm việc tại chi nhánh A và B được Công ty chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần. (Tại thời điểm này công ty chưa thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động). Đến nay người lao động (có thời gian công tác từ 1998-2015) của Công ty cổ phần A chấm dứt hợp đồng lao động.Vậy cho Tôi hỏi trợ cấp thôi việc cho thời gian người lao động làm việc cho Công ty mẹ

Chi tiết >>