Bài viết về chủ đề "chia tài sản chung của vợ chồng"

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia tài sản chung của vợ chồng
Trong thời gian ly thân chồng bán hết tài sản chung xử lý thế nào?

Trong thời gian ly thân chồng bán hết tài sản chung xử lý thế nào?

Luật sư cho hỏi quy định pháp luật khi một bên bán tài sản chung vợ chồng trong thời giai ly thân như sau: Chúng tôi kết hôn năm 2008. Trong thời gian sống chung, chúng tôi có mua được 2 con bò, trị giá khi mua của cả 2 con là 43 800 000. Số tiền để mua bò đều do tôi đứng tên để vay về mua. Nay vợ chồng tôi đang số ly thân để chờ ly hôn. Trong thòi gian sống ly thân, chồng tôi tự ý bán hết bò mà không thông báo cho tôi biết (bán không có giấy tờ ký nhận

Chi tiết >>