Bài viết về chủ đề "chia phí đào tạo"

CHIA PHÍ ĐÀO TẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia phí đào tạo
Nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Nội dung đề nghị tư vấn: Dear các a/c Luật Minh Gia, Em có một số thắc mắc về hợp đồng thử việc trường hợp công ty cử đi học việc, do có việc gia đình xin nghỉ việc thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Nếu có thời gian, em rất mong các a/c có thể giải đáp giúp em.

Chi tiết >>