Chia tách mảnh đất thuộc tài sản chung
|

Chia tách mảnh đất thuộc tài sản chung

Chị dâu em muốn được gia đình em chia 1 phần đất nhưng mẹ em không cho và muốn gửi đơn kiện gia đình em. Gia đình em có 4 chị em, chị 2, chị 3, anh 4 và em là út. 2 chị đều đã lập gia đình và cũng đã cắt hộ khẩu, anh 4 và em đều còn trong hộ khẩu cùng với mẹ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí