Bài viết về chủ đề "chi trả trợ cấp"

CHI TRẢ TRỢ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chi trả trợ cấp
Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã nghỉ hưu

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã nghỉ hưu

Xin hỏi, nếu một lao động đã nghỉ hưu, được công ty ký hợp đồng lại thì khi chấm dứt hợp đồng lao động (cả hai thỏa thuận để chấm dứt) và người lao động đã làm việc trên 12 tháng, thì có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không

Chi tiết >>