Bài viết về chủ đề "chi trả tiềng lương"

CHI TRẢ TIỀNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chi trả tiềng lương
Hỏi tư vấn trường hợp người lao động không được trả lương?

Hỏi tư vấn trường hợp người lao động không được trả lương?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào Luật sư, tôi và những đồng nghiệp tôi tại công ty B.. đang có một vấn đề nan giải, nhờ luật sư cho ý kiến, cụ thể như sau:Tôi làm việc cho công ty này đến cuối tháng 12 năm 2015 là 1 năm, trong quá trình làm việc công ty không ký hợp đồng lao động lúc mới vào làm. Tháng 10/2015 mới ký hợp đồng, đưa thẻ bảo hiểm y tế cho tôi thời hạn 1 tháng. Khi đưa bảng lương, tôi không được trừ tiền bảo hiểm xã hội: 10,5% trên tổng lương.

Chi tiết >>