Chi thu nhập tăng thêm theo quy định mới nhất
|

Chi thu nhập tăng thêm theo quy định mới nhất

Việc chi thu nhập tăng thêm. xây dựng thang bảng lương, các khoản chi liên quan đến chế độ của các công chức, viên chức, giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là mối quan tâm của những người làm kế toán – tài chính trong đơn vị. Vậy số tiền phụ cấp dôi dư sẽ được xử lý như thế nào? Luật Minh Gia tư giải đáp vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí