Bị ép kí giấy tờ khống có bị xử lí hình sự không?
|

Bị ép kí giấy tờ khống có bị xử lí hình sự không?

Tôi và đồng nghiệp làm việc trong cơ quan nhà nước từ năm 2015. Trong dự toán ngân sách nhà nước 2015, 2016 sếp chúng tôi bắt chúng tôi kí vào giấy tờ chi 100 triệu đồng trong khi chúng tôi không hề biết đến mục đích chi, nội dung chi, chúng tôi cũng không được hưởng bất kì quyền lợi nào). Chúng tôi bị ép kí vào giấy tờ chi với lí do: Giám đốc và kế toán đồng ý chi nên không ảnh hưởng gì. Tôi muốn hỏi nếu bị kiểm tra thì chúng tôi có bị liên quan đến trách nhiệm hình sự không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí