Bài viết về chủ đề "chi phí hợp lí "

CHI PHÍ HỢP LÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chi phí hợp lí

 • Tư vấn về trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng ?

  Tư vấn về trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng ?.

  • 16/12/2018
  • Trần Tuấn Hùng

  Nội dung tư vấn: Em đi ô tô khi phát hiện ra xe máy đi ngược chiều đã đi lấn hết đường, em đã tránh hết đường nhưng người điều khiển xe máy vẫn đâm vào xe ô tô của em và bị thương rất nặng. Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và trở theo một người ngồi sau có đội mũ bảo hiểm. Hiện tại người điều khiển xe máy bị chấn thương nặng nguy hiểm đến tính mạng.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn