Bài viết về chủ đề "chi phí đầu tư còn lại vào đất"

CHI PHÍ ĐẦU TƯ CÒN LẠI VÀO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chi phí đầu tư còn lại vào đất
Tư vấn về một số trường hợp bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Tư vấn về một số trường hợp bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Luật sư tư vấn về một số trường hợp bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường quốc lộ

Tư vấn về mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường quốc lộ

Trường hợp đất được thu hồi do giải phóng mặt bằng để nâng cấp, cải tạo đường quốc lộ có được đền bù hay không? Pháp luật quy định về đền bù khi nhà nước thu hồi đất như thế nào?

Chi tiết >>