Bài viết về chủ đề "chi phí đào tạo bồi dưỡng"

CHI PHÍ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chi phí đào tạo bồi dưỡng
Trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của viên chức?

Trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi có kí kết với Sở Y Tế tỉnh A tham gia chương trình đào tạo bác sĩ. Cụ thể tôi sẽ được hỗ trợ học phí 6 năm theo học tại trường Đại học B, sau khi học xong sẽ về nhận công tác theo phân công của tỉnh với thời gian tối thiểu 5 năm. Nếu tôi không chấp thuận sẽ phải đền bù gấp 03 lần chi phí đã nhận.

Chi tiết >>