Trách nhiệm của công ty khi NLĐ bị tai nạn lao động?
Trần Việt Dũng

Trách nhiệm của công ty khi NLĐ bị tai nạn lao động?

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về chế độ tai nạn lao động? Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH