Bài viết về chủ đề "chỉ huy trưởng"

CHỈ HUY TRƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỉ huy trưởng
Cần các điều kiện gì để được học lớp chỉ huy quân sự ?

Cần các điều kiện gì để được học lớp chỉ huy quân sự ?

Luật sư tư vấn về các điều kiện pháp luật quy định để học lớp chỉ huy quân sự.

Chi tiết >>

Trở thành Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã cần điều kiện gì ?

Trở thành Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã cần điều kiện gì ?

Chào Luật Minh Gia! Tôi có một thắc mắc xin nhờ tư vấn như sau. Vào năm 2008 được UBND xã quy hoạch là: nguồn cán bộ ban chỉ huy quân sự xã và ra quyết định số 22 cử tôi đi học trường trung cấp quân sự tỉnh thời gian từ 1/2008 đến 3/2009. Sau khi ra trường do chưa có điều kiện bố trí theo đúng quy hoạch nên tôi vẫn giữ chức vụ, trung đội trưởng dân quân cơ động xã đạo Đức.

Chi tiết >>