Bài viết về chủ đề "chỉ huy quân sự"

CHỈ HUY QUÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỉ huy quân sự
Bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào công ty Luật Gia . Tôi là Cường xin công ty tư vấn giúp một việc sau; 1-Đối tượng đã được quy hoạch chỉ huy phó quân sự , đang theo học đại học quân sự cơ sở tại Trường Đại hoc Trần Quốc Tuấn có được Bổ nhiệm chỉ huy phó quân sự xã không 2- Một người đang làm Phó chủ tịch MTTQ xã , sau bổ nhiệm chức danh Bí thư đoàn xã , thi người này có được kiêm nhiệm hai chức danh trên không Xin tran thành cảm ơn

Chi tiết >>