Bài viết về chủ đề "chỉ định thầu "

CHỈ ĐỊNH THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỉ định thầu

 • Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong trường hợp nào?

  Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong trường hợp nào?.

  • 27/05/2020
  • Vũ Thị Thảo

  Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mà nhà tài trợ bắt buộc chủ đầu tư phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu có đúng hay không? Doanh nghiệp cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Trong trường hợp này, bạn và doanh nghiệp của bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn sau đây:

  Chi tiết
 • UBND xã không đấu thầu mà chỉ định thầu là đúng hay sai?

  UBND xã không đấu thầu mà chỉ định thầu là đúng hay sai?.

  • 16/08/2017
  • Hoàng Thị Nhàn

  Năm 2016 UBND xã lập dự án đầu tư XDCB công trình đường giao thông bê tông liên thôn với tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong 3 năm. Xã không thực hiện việc tổ chức đấu thầu theo quy định mà chia gói thầu thành 2 gói nhỏ để chỉ định thầu. Vậy cho tôi hỏi xã làm như vậy đúng hay sai?

  Chi tiết
 • Tư vấn về chỉ định thầu trong gói thầu lập dự toán cho dự án

  Tư vấn về chỉ định thầu trong gói thầu lập dự toán cho dự án.

  • 29/04/2017
  • Ls Nguyễn Phương Lan

  Nội dung tư vấn: Chào Luật sư!Em cần tư vấn về Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.Em xin trình bày như sau:- Em đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (là gói thầu số 1 trong 4 gói thầu của dự án)

  Chi tiết
 • Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về việc lập hồ sơ chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

  Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về việc lập hồ sơ chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

  • 18/05/2018
  • Minh Anh

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  Chi tiết
 • Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

  Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

  • 13/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh các doanh nghiệp cần thu về nhiều dự án và các chi phí đầu tư cho các dự án đó. Khi đó, việc tham gia các phiên đấu thầu là hoạt động thường xuyên diễn ra. Do vậy, việc nắm rõ được các quy định của pháp luật về đấu thầu là rất quan trọng.

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn kiến nghị của nhà thầu ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết