Bài viết về chủ đề "chênh lệch diện tích trên sổ đỏ và diện tích thực tế"

CHÊNH LỆCH DIỆN TÍCH TRÊN SỔ ĐỎ VÀ DIỆN TÍCH THỰC TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chênh lệch diện tích trên sổ đỏ và diện tích thực tế
Bồi thường khi diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ

Bồi thường khi diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ

Hiện tôi đang canh tác trên thửa đất được cấp bìa đỏ 50 năm. Diện tích canh tác thực tế ít hơn so với diện tích được cấp trên bìa đỏ . Nay nhà nước thu hồi để xây dựng khu công nghiệp. Vậy xin hỏi luật sư là tôi được đền bù theo diện tích canh tác thực tế hay đền bù theo diện tích trên bìa đỏ được cấp ? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>