Bài viết về chủ đề "chế hộ hưu trí"

CHẾ HỘ HƯU TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế hộ hưu trí
Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 không ?

Nghỉ hưu trước tuổi có bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 không ?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi nhờ tư vấn về hưởng lương hưu như sau: Người nhà tôi sinh cuối năm 1956, đã đóng bảo hiểm xã hội được 33 năm; giả sử nếu đầu năm 2016 nghỉ hưu có bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu không? và quy định trường hợp của người nhà tôi thế nào? Xin cám ơn luật sư

Chi tiết >>