Hồ sơ, giấy tờ hưởng thai sản gồm những gì?
|

Hồ sơ, giấy tờ hưởng thai sản gồm những gì?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; người lao động nhận nuôi con dưới bốn tháng tuổi; người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

Chi tiết
Điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất một lần
|

Điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất một lần

Chế độ tử tuất là chế độ nhà nước dành cho thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội chết hoặc người đang hưởng lương hưu chết. Việc giải quyết chế độ tử tuất chỉ đặt ra khi người hưởng đáp ứng được những điều kiện hưởng nhất định theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hưu trí
|

Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hưu trí

Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang hưởng bảo hiểm xã hội bị chết.

Chi tiết
Các chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
|

Các chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Vậy, pháp luật quy định các chế độ hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Mức đóng, phương thức đóng và các thủ tục cần thực hiện của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn về chế độ tai nạn lao động
|

Tư vấn về chế độ tai nạn lao động

Luật sư cho tôi hoi: Khi tôi bị tai nạn lao động ở công ty, trong thời gian điều trị bên công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy khi tôi bị giảm biên chế như vậy thì tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội thương tật suốt đời không? Khi tôi có yêu cầu bên công ty phải hỗ trợ tay giả cho tôi không? Xin hỏi tôi bị tai nạn lao động bị cụt mất bàn tay phải như vậy thì khi tôi bị cho thôi việc, làm như thế nào tôi mới được hưởng trợ cấp hàng tháng? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Khi nghỉ việc chế độ bảo hiểm xã hội xử lý thế nào?
|

Khi nghỉ việc chế độ bảo hiểm xã hội xử lý thế nào?

Nhờ tư vấn giúp về về chế độ BHXH như sau: Tôi đang làm cho một công ty tư nhân, đã đăng ký đóng bảo hiểm và tôi đã đóng sáu tháng rồi với mức 7% tiền lương (6% Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp). Nhưng tôi nghe nói nếu sau này tôi không đóng liên tục hoặc tôi chuyển công ty khác thì số tiền tôi đóng coi như mất tất cả. Xin hỏi trong luật Bảo hiểm xã hội có trường hợp này không?

Chi tiết
Liên hệ tư vấn