Bài viết về chủ đề "chế độ trợ cấp mất sức lao động"

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ trợ cấp mất sức lao động
Có được hưởng trợ cấp mất sức đồng thời với lương hưu không?

Có được hưởng trợ cấp mất sức đồng thời với lương hưu không?

Ba tôi trước làm cho 1 DNNN nhưng giải thể và nhận lương mất sức 45%. Sau đó ba tôi làm cho 1 DN tư nhân, có đóng BHXH đến nay 60 tuổi thì được 18 năm. Theo tôi biết, ba tôi có thể tiếp tục đóng BHXH hình thức tự nguyện thêm 2 năm nữa để nhận lương hưu. Vậy khi nhận lương hưu ba tôi còn được nhận lương mất sức nữa hay không? quy định pháp luật thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết >>