Bài viết về chủ đề "chế độ thưởng khi nghỉ việc"

CHẾ ĐỘ THƯỞNG KHI NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ thưởng khi nghỉ việc
Chế độ thưởng khi nghỉ việc

Chế độ thưởng khi nghỉ việc

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư, Tôi làm cho một doanh nghiệp nhà nước từ 2004 đến tháng 09/2013. Hàng tháng (năm) công ty đều giữ lại một ít quỹ lương từ nguồn lương của cán bộ công nhân viên. Và cuối năm sẽ chia lại quỹ lương đó ra lại cho cán bộ công nhân viên, tùy theo hệ số lương từng người mà đã giữ lại và nhận lại theo nhều mức khác nhau tùy lương cao hay thấp.

Chi tiết >>