Bài viết về chủ đề "chế độ thăm thân"

CHẾ ĐỘ THĂM THÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ thăm thân
Chế độ thăm gặp thân nhân của phạm nhân quy định thế nào?

Chế độ thăm gặp thân nhân của phạm nhân quy định thế nào?

Chế độ thăm, gặp thân nhân của phạm nhân được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 46/2011/TT-BCA cụ thể Điều 3 của Thông tư quy định như sau:

Chi tiết >>