Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con
|

Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con

Lao động nam đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản. Quy định pháp luật về điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào theo Luật bảo hiểm xã hội. Hiện nay, pháp luật về bảo hiểm xã hội đã có quy định cụ thể về điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi có vợ sinh con. Cụ thể:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí