Bài viết về chủ đề "chế độ thai sản nam "

CHẾ ĐỘ THAI SẢN NAM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ thai sản nam

 • Tư vấn về chế độ thai sản và vấn đề liên quan

  Tư vấn về chế độ thai sản và vấn đề liên quan.

  • 08/06/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn về chế độ thai sản và vấn đề liên quan như hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu được thi hồ sơ làm BHTS sản gồm những gì ? Và hồ sơ nộp ở đâu, trong thời gian nào? Cách tính tiền bảo hiểm như thế nào? ... Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

  Chi tiết