Bài viết về chủ đề "chế độ tập sự viên chức"

CHẾ ĐỘ TẬP SỰ VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ tập sự viên chức
Tính lương sau khi kết thúc chế độ tập sự viên chức

Tính lương sau khi kết thúc chế độ tập sự viên chức

Diễn biến quá trình lương của tôi là:  Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2010: thực hiện chế độ tập sự với mức lương 85% của bậc 1/10 ngạch A0, mã ngạch 14.258, hệ số 2,10, có đóng bảo hiểm ;  Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2013: được hưởng 100% lương của bậc 1/10 ngạch A0, mã ngạch 14.258, hệ số 2,10, có đóng bảo hiểm;

Chi tiết >>