Đã tham gia BHXH bắt buộc có được miễn chế độ tập sự công chức không?
|

Đã tham gia BHXH bắt buộc có được miễn chế độ tập sự công chức không?

Tôi làm hợp đồng tại vị trí địa chính từ năm 2014 của xã A. Năm 2019 tôi được xét tuyển thành công chức tại vị trí này theo diện thạc sĩ và xã A là xã miền núi KV1. Khi có quyết định tuyển dụng tôi chỉ hưởng 85% của bậc 2 là đúng hay sai và theo căn cứ pháp lý nào vậy luật sư? Nhờ luật sư tư vấn giúp, vì tôi nghĩ mình được miễn tập sự và hưởng 100% lương mới chính xác! Kính nhờ luật sư

Chi tiết
Có được gia hạn thời gian tập sự đối với công chức không?
|

Có được gia hạn thời gian tập sự đối với công chức không?

Tôi thi tuyển công chức vào cơ quan Đảng đoàn thể. Bắt đầu làm việc tháng 2/2014 theo chế độ tập sự 12 tháng, đến tháng 2/2015 hết thời gian tập sự, tuy nhiên người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định gia hạn thời gian tập sự thêm 6 tháng tiếp theo. như vậy có đúng không? xin trân thành cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí