Bài viết về chủ đề "chế độ sử dụng đất"

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ sử dụng đất
Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư

Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư

Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>