Luật sư tư vấn chế độ thai sản của người lao động
|

Luật sư tư vấn chế độ thai sản của người lao động

Luật sư tư vấn về chế độ thai sản của người lao động. Lao động nữ sau khi nghỉ thai sản được hưởng những quyền lợi gì nếu như sức khỏe còn yếu? Pháp luật quy định chi tiết về vấn đề này như sau: Tôi đang là nhân viên y tế trường mần non và là vùng cao vùng đặc biệt khó khăn sau khi hết thời gian nghỉ đẻ ở nhà là 6 tháng ngoài việc hưởng bảo hiểm xã hội tôi có được thêm tiền dưỡng sức sau mổ không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Hotline: 1900.6169