Bài viết về chủ đề "chế độ sau nghỉ hưu"

CHẾ ĐỘ SAU NGHỈ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ sau nghỉ hưu
Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ -CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ "về chính sách tinh giản biên chế" và thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB - BNV- BTC ngày 14/4/2015 "Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP). Hiện tôi công tác tại Agribank (Agribank là Ngân hàng Thương mại sở hữu 100% vốn Nhà nước), và năm nay 52 tuổi (còn 8 năm nữa mới đúng tuổi nghỉ hưu) đã đóng BHXH trên 31 năm.

Chi tiết >>