Bài viết về chủ đề "chế độ nghỉ hàng phép hàng năm"

CHẾ ĐỘ NGHỈ HÀNG PHÉP HÀNG NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ nghỉ hàng phép hàng năm
Thủ tục thanh toán chế độ nghỉ phép hàng năm

Thủ tục thanh toán chế độ nghỉ phép hàng năm

cho tôi hoi chế độ thanh toán phép năm 2015 ( về thăm bô, mẹ,( chòng , vợ ) con ốm đau có đon xác nhận của chính quyền địa phuong noi cu trú hoặc giấy xác nhận y tế có thẩm quyềntrường hợp của tôi về thăm bố ốm có giấy ra viện ( 25/4/2015 )

Chi tiết >>