Bài viết về chủ đề "chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông"

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học theo quy định pháp luật?

Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học theo quy định pháp luật?

Câu hỏi tư vấn: Nhà trường tôi công tác dạy học 2 buổi/ ngày. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học buổi 2 (buổi 2 là buổi mà học sinh đi học phải đóng tiền riêng). Tôi và những giáo viên dạy môn chuyên ở cấp học Tiểu học (thể dục, âm nhạc, tiếng anh, mỹ thuât) đều được sắp xếp lịch giảng dạy vào buổi chiều (không phải buổi học chính khóa).

Chi tiết >>