Bài viết về chủ đề "chế độ làm thêm ngoài giờ"

CHẾ ĐỘ LÀM THÊM NGOÀI GIỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ làm thêm ngoài giờ
 Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho chế độ làm thêm ngoài giờ

Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho chế độ làm thêm ngoài giờ

Tôi là cán bộ viên chức, được bố trí làm thêm ngoài giờ, vậy chế độ làm thêm ngoài giờ hiện nay được áp dụng theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ phải không?

Chi tiết >>