Bài viết về chủ đề "chế độ kế toán "

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ kế toán

 • Mẫu Quy chế quản lý vốn-tài sản và chế độ kế toán của công ty cổ phần

  Mẫu Quy chế quản lý vốn-tài sản và chế độ kế toán của công ty cổ phần.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần bao gồm nội dung về tổ chức quản lý, kế toán tài vụ, quản lý nguồn vốn và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quy chế tài chính công ty

  Mẫu quy chế tài chính công ty.

  • 16/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang thể hiện được vai trò tích cực của mình trong việc hỗ trợ và phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, pháp luật luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tự quản lý, thực hiện tất cả các vấn đề về hợp tác, đầu tư, khai thác và đặc biệt là quản lý tài chính.

  Chi tiết