Bài viết về chủ đề "chế độ kế toán"

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ kế toán
Mẫu Quy chế quản lý vốn-tài sản và chế độ kế toán của công ty cổ phần

Mẫu Quy chế quản lý vốn-tài sản và chế độ kế toán của công ty cổ phần

Quy chế quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán của công ty cổ phần bao gồm nội dung về tổ chức quản lý, kế toán tài vụ, quản lý nguồn vốn và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tài chính công ty

Mẫu quy chế tài chính công ty

Nội dung mẫu quy chế tài chính bao gồm các vấn đề về vốn, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, lương, tài sản công ty và các vấn đề tài chính khác của công ty, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>