Bài viết về chủ đề "chế độ hưởng lương hưu trước tuổi"

CHẾ ĐỘ HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRƯỚC TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ hưởng lương hưu trước tuổi
Nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại

Nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại

Tôi năm nay 46 tuổi ( nam) tôi đóng bảo hiểm được 23 năm trong đó có 21 năm làm trong môi trường nặng nhọc có trong danh mục do bảo hiểm XH quy định cho ngành điện vậy tôi muốn về hưu trước tuổi hoặc đợi bao nhiêu năm nữa thì được về hưu và chế độ được tính như thế nào?

Chi tiết >>