Chế độ nghỉ của giáo viên có con 44 tháng tuổi bị ốm
|

Chế độ nghỉ của giáo viên có con 44 tháng tuổi bị ốm

Con tôi bị bệnh thủy đậu phải nghỉ học, nhưng do cháu còn nhỏ không thể ở nhà một mình được nên tôi xin nghỉ để chăm sóc cho cháu nhưng hiệu trưởng của trường tôi không muốn cho tôi nghỉ và nói "bảo chồng nghỉ còn giáo viên không được nghỉ".

Chi tiết
Hưởng chế độ ốm đau khi con ốm
|

Hưởng chế độ ốm đau khi con ốm

Tôi muốn hỏi trường hợp con tôi 16 tháng, bị bệnh phải mổ nhưng mổ dịch vụ, bệnh của cháu chỉ làm thủ tục mổ trong 1 ngày và về nghỉ dưỡng, chăm sóc tại nhà như vậy khi tôi nghỉ việc tôi có được hưởng chế độ chăm sóc con ốm 20 ngày không và có được hưởng chế độ lương 75% theo quy định không? Nếu được thì hồ sơ gồm những gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí