Bài viết về chủ đề "chế độ chính sách "

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ chính sách

 • Tư vấn về việc miễn giảm học phí

  Tư vấn về việc miễn giảm học phí.

  • 16/04/2018
  • Cà Thị Phương

  Trường hợp sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo có được miễn giảm học phí không?

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn hồ sơ hưởng trợ cấp thương binh

  Luật sư tư vấn hồ sơ hưởng trợ cấp thương binh.

  • 04/04/2017
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tôi nhập ngũ 02/1984 phục viên 02/1988 là chiến sỹ thuộc D4, E176 làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Tháng 04/1985 tôi bị thương do bị phỉ phục kích, đến năm 2004 tôi làm hồ sơ và được đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương (căn cứ vào danh sách lưu quân nhân bị thương tại đơn vị) đến năm 2005 tôi được hưởng trợ cấp thương binh.

  Chi tiết
 • Chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện tái bổ nhiệm

  Chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện tái bổ nhiệm .

  • 02/04/2021
  • Phương Thúy

  Cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng chính hoạt động trong bộ máy nhà nước Việt Nam và được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Do đó, các quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng, chế độ làm việc cũng được quy định chặt chẽ hơn so với lao động bình thường theo hợp đồng lao động.

  Chi tiết
 • Chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP khi làm việc tại Hội nông dân?

  Chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP khi làm việc tại Hội nông dân?.

  • 21/02/2019
  • Minh Anh

  Hỏi: Em chào anh/chị luật sư: Anh/chị giúp em giải đáp vướng mắc như sau. Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP v/v tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện tại em đang làm việc Hợp đồng tại Hội Nông dân huyện Chiêm hóa - Tuyên Quang và được cơ quan đóng bảo hiểm (gọi tắt là hợp đồng trong biên chế), và đang hưởng mức lương 2,34, thì trường hợp của em có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ạ ? quy định trường hợp của em thế nào?

  Chi tiết
 • Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ

  Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ.

  • 26/03/2015
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Luật sư tư vấn về trường hợp Con tranh giành nhau việc giữ bằng Bà mẹ Việt nam anh hùng của mẹ như sau:

  Chi tiết
 • Chế độ miễn giảm học phí đối với con em thuộc chế chế độ chính sách

  Chế độ miễn giảm học phí đối với con em thuộc chế chế độ chính sách.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Em đang quản lý về miễn giảm cho HSSV hiện có 1 SV thuộc con thương binh, chúng em đang thực hiện theo thông tư 20 ngày 30 tháng 5 năm 2014 về hồ sơ miễn giảm cho sv này phải có tờ xác nhận của Phòng lao động thương binh xã hội nơi quản lý người có công là xác nhận em này là con của thương binh

  Chi tiết