Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?
Lò Thị Loan

Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Chế độ thai sản là những hiện tượng xảy ra rất tự nhiên với mỗi con người, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169