Bài viết về chủ đề "chế độ nghỉ việc "

CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ nghỉ việc

 • Tư vấn về chế độ khi nghỉ việc và thời gian công tác liên tục

  Tư vấn về chế độ khi nghỉ việc và thời gian công tác liên tục.

  • 21/02/2019
  • Phạm Diệu

  Tôi hỏi về chế độ chính sách: Tôi tên là: Trần Đ. B. Sinh ngày: 17/02/1963. Tôi nhập ngũ ngày 10/02/1982, sau 3 năm xuất ngũ, tôi được chuyển thẳng về Trạm lâm sản NĐ (trực thuộc Công ty lâm sản Trung ương). Đến năm 1990 thì Trạm lâm sản NĐ giải thể và sát nhập vào công tyVLXD ĐB. Sau do cuộc sống tôi phải vào Miền nam sinh sống nên tôi không làm việc tại Công ty mới.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn