Bài viết về chủ đề "Chế độ nghỉ thai sản"

CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Chế độ nghỉ thai sản
Nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm thế nào?

Nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm thế nào?

Em sinh con thứ 2 vào ngày 22/6/2016 và đến 22/12/2016 là em hết thời gian nghỉ thai sản. Thời gian em nghỉ đã được trả chế độ của bảo hiểm là khoảng 21,22 triệu gì đó. Nhưng em có câu hỏi là khi bảo hiểm làm chế độ cho em thì chỉ tính hệ số lương cho em là 2,67. Trong khi đó tháng 9/2016 thì em sẽ được tính lương là 3,0.

Chi tiết >>