Bài viết về chủ đề "chấp thuận dự án đầu tư"

CHẤP THUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấp thuận dự án đầu tư
Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định, quy định về thẩm quyền chấp thuận dự án cụ thể như sau:

Chi tiết >>