Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?
|

Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?

Luật sư tư vấn về trường hợp chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phần và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

Chi tiết
Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty
|

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Chào bán cổ phần là một hình thức tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần thông qua việc tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty?

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt
|

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

Nội dung Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt gồm thông tin các bên trong hợp đồng, số tiền góp vốn, mục đích và thời hạn góp vốn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí