Bài viết về chủ đề "chào bán cổ phần"

CHÀO BÁN CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chào bán cổ phần
Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?

Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua?

Câu hỏi tư vấn: Công ty chúng tôi đã thành lập được 3 tháng theo hình thức công ty cồ phần, gồm có 5 thành viên sáng lập. Tuy nhiên, đã hết hạn góp vốn theo quy định nhưng có 1 thành viên E chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Chi tiết >>

Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần

Xin chào Luật sư! Có công ty cổ phần hiện tại đang có 300 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 10.000, bao gồm có 4 cổ đông sáng lập. các cổ đông này đang muốn chuyển nhượng cổ phần và công ty này cho 3 thành viên khác, trong đó em sẽ giữ 50% cổ phần.

Chi tiết >>

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Chào luật sư, Tôi cần luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau : Tôi có người bạn đang có công ty cổ phần, bạn tôi muốn tôi về góp vốn để cùng kinh doanh, vậy thủ tục phải làm như thế nào. Về mặt tài chính phải khai báo như thế nào (phần tài chính hiện có của công ty , tài chính các công trình đang thi công thì phải hoạch định như thế nào). Các loại giấy tờ cần phải tiến hành như thế nào? Rất mong sự phúc đáp từ luật sư.

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

Nội dung Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt gồm thông tin các bên trong hợp đồng, số tiền góp vốn, mục đích và thời hạn góp vốn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Công ty cổ phần có thể trực tiếp bán cổ phần của mình cho người mua. Người muốn mua cổ phần của công ty có thể mua trực tiếp khi công ty chào bán cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng từ cổ đông khác.

Chi tiết >>

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>