Công ty không trả lương đúng thời hạn NLĐ yêu cầu thế nào?
|

Công ty không trả lương đúng thời hạn NLĐ yêu cầu thế nào?

Nhờ Luật Minh Gia tư vấn giúp tôi về thời hạn trả lương như sau: Tôi xin vô công ty làm từ 14/2/2019 - 10/3/2019 là tháng thử việc và đã nhận lương thử việc. Đến ngày 10/3/2019 - 10/4/2019 đã nhận tháng lương và cũng đã ký hợp đồng 1 năm. Từ ngày 11/4/2019 tôi làm hết tới ngay 27/4/2019 rồi nghĩ lễ do công ty cho nghĩ lễ vào các ngày 28/4, 29/4, 30/4, 1/5.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí