Nhà thầu kéo dài thời gian thanh toán công nợ giải quyết thế nào?
|

Nhà thầu kéo dài thời gian thanh toán công nợ giải quyết thế nào?

Hợp đồng giao khoán xây dựng trong thực hiện thi công xây dựng các công trình hiện nay rất phổ biến, mang tích chất ngắn hạn, thời vụ. Về mặt bản chất đây là loại hợp đồng dịch vụ được điều chỉnh và quy định tại Bộ luật Dân sự. Vậy khi phát sinh những vi phạm trong hợp đồng thì nên giải quyết như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí