Bài viết về chủ đề "chấm dứt việc nuôi con nuôi"

CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt việc nuôi con nuôi
Luật sư tư vấn các vấn đề về nhận nuôi con nuôi

Luật sư tư vấn các vấn đề về nhận nuôi con nuôi

Thưa luật sư, tư vấn giúp tôi quy định về các vấn đề nhận nuôi con nuôi như sau: Vợ chồng tôi đã có hai con, nay muốn nhận một đứa cháu 3 tuổi làm con nuôi vì gia đình cháu khó khăn. Song tôi lại lo lớn lên đứa con nuôi đối xử không tốt với chúng tôi, hoặc tranh giành tài sản với các con ruột của chúng tôi.

Chi tiết >>