Hết thời gian thử việc, sau bao lâu công ty phải ký HĐLĐ chính thức?
|

Hết thời gian thử việc, sau bao lâu công ty phải ký HĐLĐ chính thức?

Trong quan hệ lao động, trước khi ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động có thời gian thử việc để đảm bảo người lao động đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến công việc đồng thời để người lao động làm quen với môi trường mới.

Chi tiết
Không trả lương trong thời gian thử việc có đúng không?
|

Không trả lương trong thời gian thử việc có đúng không?

Trong thời gian thử việc công ty chấm dứt hợp đồng thử việc mà không báo trước và không bồi thường cho người lao động có đúng không? Công ty không trả lương cho người lao động trong thời gian thử viêc có đúng không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Trả lương người lao động sau thời gian thử việc
|

Trả lương người lao động sau thời gian thử việc

Em đi làm đang trong thời gian thử việc, không có hợp đồng thời vụ, sau tháng thử việc em xin nghỉ, vì em không thể tiếp tục làm việc Nhưng quản lý Công ty ép em nói nghỉ sẽ không trả lương, có nhân viên mới thay thế mới trả lương.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí