Bài viết về chủ đề "chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp"

CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

E muốn hỏi em đã đăng ký và hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh BD nhưng trong thời gian đang hưởng thất nghiệp tại BD thì e xin được việc làm ở TP Hồ chí minh, giả sử nếu công ty ở TP. HCM đóng bảo hiểm cho em thì em có còn được hưởng thất nghiệp ở BD hay không?

Chi tiết >>

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng vào những ngày của tháng đang hưởng có phải hoàn lại không?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng vào những ngày của tháng đang hưởng có phải hoàn lại không?

Dear công ty luật minh gia, Hiện tại tôi đang nhận bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được hưởng là 3 tháng. Tôi chỉ mới nhận được 1 tháng bảo hiểm thất nghiệp vào đầu tháng 7. Đến ngày 12/7 thì tôi có việc làm mới nhưng công ty mới của tôi đóng bảo hiểm cho tôi ngay trong tháng đầu tiên, có nghĩa là tháng 7 này tôi sẽ được tham gia bảo hiểm. Vậy trong trường hợp này tôi có phải trả lại tiền bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7 mà tôi

Chi tiết >>