Bài viết về chủ đề "chấm dứt hp đồng lao động"

CHẤM DỨT HP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt hp đồng lao động
Tư vấn về trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần

Tư vấn về trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Tôi là nhân viên hợp đồng của trường trung cấp nông nghiệp. Tôi bắt đầu làm việc và ký hợp đồng chính thức từ tháng 10/2008. Đến tháng 04/2016 thì tôi xin nghỉ việc. Tôi tham gia đóng BHTN từ tháng 01/2009. Xin hỏi Luật sư, sau khi tôi thôi việc thì trợ cấp thất nghiệp của tôi phải tính như thế nào? Xin cám ơn.

Chi tiết >>