Bài viết về chủ đề "chấm dứt hoạt động chi nhánh"

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt hoạt động chi nhánh
Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh-văn phòng đại diện và địa điểm KD

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh-văn phòng đại diện và địa điểm KD

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh theo quy định bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>