Bài viết về chủ đề "chấm dứt hoạt động"

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt hoạt động
Thủ tục chốt sổ BHXH khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Thủ tục chốt sổ BHXH khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Em làm việc tại chi nhánh một cty, cty mẹ ở tỉnh Hưng Yên, chi nhánh hoạt động tại Q7, tp Hồ Chí Minh. Cty mẹ và chi nhánh hoạt động độc lập. Tháng 10 năm 2014 em vào làm tại chi nhánh tới tháng 07 năm 2015 họ đóng BHXH cho em, đóng được khoảng 4 tháng họ không tham gia BHXH cho nhân viên nữa, sau đó chi nhánh này ngưng hoạt động cho nhân viên nghỉ.

Chi tiết >>

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>